Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bị trễ chuyến đò lại được địt với em idol sướng quá